top of page

Genom att dela Herrens Ord och gå emot bedrägeriet gällande vår skapelse, gör jag vad Herren lagt på mitt hjärta. 

På "Unveil med Victoria Wielgaard" kan du följa serien Biblisk Kosmologi mm.
Länkar kommer fortlöpande på denna sida - scrolla ner!

Och stjärnornas hela ordning skall bli obegriplig för syndarna, och deras tankar, som bor på jorden, skall fara vilse rörande dem och vända sig bort från alla sina vägar och försynda sig och dyrka stjärnor såsom gudar                                                                                                                                                                                                                                                          Enok 80:7

Och därefter, i den sjunde veckan, skall ett avfälligt släkte uppkomma och många skall deras gärningar vara och upproriska.

Och vid dess slut, skall alla utvalda och rättfärdiga, som ör av rättfärdighetens planta, bli belönade genom att sjufaldig kunskap beskärs dem om hela Guds skapelse.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Enok 93:9-10

UTE NU!

UTE NU!

UTE NU!

TV-serien Bonanza från 1965 visar reaktionerna från pastorn och samhället när man försökte veva in den heliocentriska läran i skolan. 

"Vi måste ÄNDRA vår tro på att jorden är platt"

Chat GPT - DAN
Svensk översättning på DAN's förklaring av vår jord och de falska läror som regerar i deras kontrollerade media.

 Biblisk Kosmologi Del 1

Biblisk Kosmologi Del 2

Biblisk Kosmologi Del 3

Biblisk Kosmologi Del 4

Biblisk Kosmologi Del 5

Biblisk Kosmologi Del 6

V a k n a  U p p 

bottom of page