top of page

En Ny Världsordning  -  New Age

Nej, det är inte enbart för religiöst intresserade!

Trots ihärdiga försök att stämpla alla som nämner begreppet "en ny världsordning" som konspirationsteoretiker, är det nu mer än uppenbart att detta är en tydlig agenda som promotas av våra regeringar världen över. 

The Trilateral Commission uttalade på sitt årliga möte mars 2023 de skrämmande orden: "2023 är det första året i Den Nya Världsordningen." Att denna organisation, precis som World Economic Forum är en privat organisation borde vara nog att få oss att höja vår röst i protest: varför får dessa icke-förtroende valda organisationer så stort utrymme och så stor makt att påverka statliga och överstatliga beslut? 

Att organisationen dessutom bildades endast två år efter WEF och är grundat av samma arrangörer som ligger bakom utbildningen av "framtidens globala ledare", visar att deras gemensamma agendor inte är några tillfälligheter. 

Henry Kissinger, David Rockefeller och Klaus Schwab önskar alla att reducera vår befolkning och förslava den resterande i det system de så nonchalant refererar till som den nya världsordningen. En konspirationsteori? Ta del av utvalt material, och sök dig vidare på deras egna hemsidor mm innan du avfärdar det. Svälj inte tv4 nyheterna och sila allt annat. Ifrågasätt och kolla upp all information du mottar - det är din och min framtid som ligger i vågskålen. 

Det är dags att ta deras ord på allvar och utforska vad deras uttryck innebär för vår framtid: den framtid som planeras och som är på väg att implementeras genom mycket strategiska drag världen över! Det är dags att höra deras unisona intentioner och ta ansvar för våra liv: vi har gett bort makten över det alldeles för länge. Om de som styr inriktningen av vår framtid inte vill oss väl - då är det dags att ställa sig upp och greppa rodret nu. Alla på det sätt man känner sig manat till. Det är dags att börja leda, inte följa.

Det är dags att Vakna Upp!

På svenska

På svenska

På svenska

Altiyan Childs

Altiyan Childs tar oss med på en grundlig resa i den religion som styr världen - och låt dig inte skrämmas av uttrycket 'religion' om du tillhör dem som inte tror det finns någon Gud.

Den andliga verkligheten är mycket verklig och de som sitter på toppen av världspyramiden är mycket medvetna om och mycket aktiva i denna världsomfattande elit som utnyttjar människans godtrogenhet och önskan om bekvämlighet till sin fördel.

Vår ständiga längtan och söken efter trygghet och njutning framför ansvar är den perfekta grogrund för dessa att utföra sina strategiskt utvalda världshändelser i öppen dager för en blind värld. 

Men tiderna håller på att skifta!

Människor börjar reagera när deras frihet står på spel - en efter en ställs frågorna som alla öppnar dörrar man inte visste fanns.

Är du en av dom som söker efter Sanningen med ljus o lykta och inte längre kan mättas av mainstream propaganda?

Börja titta - du kommer inte ångra dig!

The new world order !

De vi beundrar och hyllar - de vi följer leder vägen med gender neutralitet för att människan skall bli fri......

Och Gud skapade människan, till sin avbild skapade Han dem: till MAN och KVINNA skapade Han dem!

Hollywood - drömfabriken.

V a k n a  U p p 

bottom of page