top of page

Pastor Dean Odle.

Fire & Grace Church.

Pastor Dean Odle.

Fire & Grace Church.

Pastor Dean Odle.

Fire & Grace Church. 

Innehåller mängder med vittnesbörd från ateister mm som kommer till tro på en skapare och Herren Jesus Kristus som världens frälsare genom FE!.

Pastor David B. Curtis
Berean Bible Church

Pastor Omar Thibeaux 

School Of The Hebrew

Philadelphia Christian Church

Underbara Ruth 102 år gammal vittnar om hur hon blev undervisat att jorden var platt innan de ändrade läroplanerna. Se hennes tårfyllda glädje när hon förstår att det hon lärde sig från början är rätt och att Guds Ord är sant!

V a k n a  U p p 

bottom of page